Rozhovor Reportáže z průmyslu: Že kvalita není hodnota?

Kvalita je součástí jména vaší značky. Co pro vás slovo „kvalita“ znamená?

TP: Naše práce je založená na lidech a důvěře. Zákazníkům chceme pomáhat, aby byli úspěšní a aby měli partnera, na kterého se mohou s otázkou kvality vždy obrátit. Jsme stará škola, zakládáme si na podání ruky, i když se to dnes už moc nenosí. Naši zákazníci potřebují kvalitně vyrobit, zkontrolovat a mít správně nastaven systém kontroly kvality napříč celým výrobním procesem. Přesně tohle děláme.

Zcela cynicky: říká se, že kvalita nepřináší žádnou hodnotu. Co si o tomto výroku myslíte?

TP: Když jsem před 28 lety začal působit a o čtyři roky později podnikat v oboru kvality, slýchával jsem, že zákazníci nás nepotřebují, že mají své oddělení kvality. Bylo náročné se prosadit, protože z měřicích strojů prý nepadají peníze. A už tehdy jsem s tím nesouhlasil. Pokud nebudete vyrábět kvalitní výrobky, nikdo si je přece nekoupí. Potřeba kvality prochází napříč všemi segmenty. Míříme i mimo automotive, například do leteckého nebo kosmického průmyslu. Když letíte na dovolenou, chcete, aby motor letadla byl kvalitní. Chcete, aby vlaku neupadly dveře. Kvalita prostě JE hodnota!

PK: Kvalita se coby položka ve výkazu zisků a ztrát nachází v sekci „scrap“. Všichni, kdo dnes chtějí uspět v náročné průmyslové konkurenci, jdou na hranici technologických limitů daných výrobními procesy. V moderně řízeném podniku se data z měření zmetkovitosti dají využít jako zpětná vazba pro inženýring dané výroby pro zlepšování její kvality. Při výrobě s přesností tisícin milimetrů může výsledek ovlivnit i jemný poryv vzduchu. Pokud dokážeme firmě dát z měření kvality relevantní zpětnou vazbu, může optimalizovat výrobní procesy tak, aby se udržela na maximální konkurenceschopnosti. O to nám jde.

V rámci skupiny QPAG je QPAG Digital (dříve 100% Rework Digital) jednou z nejnovějších akvizic. Co v rámci kontroly kvality aktuálně děláte?

TP: Myšlenka firmy QPAG Digital (dříve 100% Rework Digital) je taková, že to, co v rámci QPAG kontrolujeme za použití práce našich lidí, doplníme měřením digitálními technologiemi. Tak došlo k propojení s kamerovými technologiemi, konkrétně AI-Inspector.one. Zaměřujeme se na vývoj. Nejprve u zákazníka zjistíme, co přesně potřebuje v rámci výrobní linky a dalších částí procesu řešit. Petr Koutný je člověk, který umí najít správné řešení.

Vidíte nějaké rozdíly ve vaší branži mezi Evropou nebo obecně zahraničím a zdejším prostředím?

PK: Mám zkušenosti z více transferů výroby a projektů špičkových průmyslových firem ze zahraničí. Občas se stávalo, že zákazník firmy se dostal do problému kvůli nedodání slíbeného zboží nebo reklamaci, ale pracovníci přesně dodrželi pracovní dobu a bez ohledu na kritickou situaci šli prostě domů. V QPAG se snažíme posilovat týmovou práci, odpovědnost za řešení problému a především vnímáme dopad na naše zákazníky. Pracujeme v citlivé oblasti finálové kvality dílců a řešíme situaci vždy ku prospěchu našeho zákazníka bez ohledu na délku pracovní doby. Vidím to jako velkou devízu skupiny QPAG.

Jak konkrétně řešíte kontrolu kvality z hlediska nových technologií?

PK: Několik desítek let jsem pracoval na manažerských a inženýrských pozicích v průmyslu, znám dokonale vnitřní procesy výroby. Je zřejmé, že je potřeba zredukovat nákladnou a často nespolehlivou manuální práci. Zde má místo technologie neuronových sítí. Ještě nedávno nebylo možné kamerou zachytit vše na úrovni vnímání člověka. Je však třeba si uvědomit, že manuální kontroly zcela nevymizí, budou mít stále svou specifickou roli, ale průmyslové kamery propojené s neuronovými sítěmi začínají hrát klíčovou roli. Jsme schopní navrhnout sestavu procesů, které doplní stávající služby o systém umělé inteligence na kontrolu kvality od 24 Vision, případně o specializované kontrolní stanice od koncernové sestry MEA systems. My, tedy QPAG Digital, vše integrujeme do dalších procesů.

V oblasti strojírenské výroby je optická kontrola dílů běžnou součástí procesní a výstupní kontroly kvality. V některých případech, zejména u dílů s úzkými tolerancemi a vysokými vizuálními a povrchovými požadavky, není tradiční kontrola okem dostatečná, a proto se využívá lupa nebo mikroskop. Manuální optická kontrola však přináší řadu nevýhod jako pomalé tempo, náchylnost k subjektivnímu hodnocení a riziko nesprávného vyřazení či dokonce přehlédnutí  vadných dílů. Skupina QPAG na tyto problémy reagovala vytvořením jednotky QPAG Digital (dříve 100% REWORK Digital). S nástupem umělé inteligence do  oblasti optické kontroly se otevírají nové možnosti, které mohou nahradit manuální kontrolu a zvýšit efektivitu. Tato firma se stala lídrem v oblasti zabezpečení kvality a nabízí moderní řešení, jež uspokojují potřeby zákazníků. S pokrokem v propojení průmyslových kamer a umělé inteligence se očekává revoluce v oblasti kontroly kvality. QPAG Digital disponuje integrovaným řešením pro stoprocentní kontrolu dílců s využitím umělé inteligence. Společně s firmami 24 VISION a MEA systems, výrobcem kontrolních stanic, může skupina QPAG poskytovat komplexní a stabilní optická strojní řešení pro kontrolu povrchových defektů. Tým specialistů společnosti je schopný pracovat s klienty na úrovni identifikace problémů až po plnou implementaci a optimalizaci procesů řízení výrobní kvality. S cílem snížit náklady na kontrolu a reagovat rychleji na nesoulady při výrobě se firma zaměřuje na poskytování on-line informací o stavu kontrolovaných sérií

Kde v ekosystému kontroly kvality, ať už vykonávané lidmi, nebo pomocí umělé inteligence, stojí MEA systems?

LO: My děláme tu část systému, která nejde běžně koupit. Jsme střípek v mozaice systému kvality, nejvíce v automotive, ale rozšiřujeme náš záběr i do dalších  oblastí. Po konstatování, že výrobek je v pořádku, umožňují data z našich systémů zákazníkovi vrátit se o krok zpátky v procesu a zjistit, co vedlo k tomu, že byl vyroben dobře nebo špatně. Naše měřicí zařízení na míru konkrétnímu výrobku dá zpětnou vazbu, aby výrobce byl schopný optimalizovat proces výroby nebo montáže.

TP: Slovo „nejde“ nemáme v lásce. MEA systems dělá věci, které jsou náročné, ale jsou hlavně výzvou. Zvážíme, zda je konkrétní projekt realizovatelný, a pokud ano, s chutí se do něj pustíme. Stalo se nám, že zákazník chtěl reakci za hodinu, za dvě. Díky rozprostření našich lidí po celé republice se nám daří být velmi akční. Děláme speciální věci, do kterých by se pustil jen málokdo. Tyhle zakázky si bereme, ty nás opravdu baví!

LO: Díky spojení s QPAG expandujeme nejen po Evropské unii, ale například i do Afriky. Vaše čtenáře by možná mohlo překvapit, s jak vysokou profesionalitou  jsme se setkali při implementaci našich technologií v Maroku. Kolegové z Maroka přesně věděli, co chtějí, jsou velmi efektivní a na vysoké technické úrovni.

Pánové, co je pro firmy ve skupině aktuálně největší výzvou?

PK: Spoluprací specialistů v rámci QPAG firem bychom chtěli být na špici nabídky aplikací optické strojní kontroly dílců s nasazením neuronových sítí nebo  digitalizací stávajících procesů zákazníka. Těmito „vynálezy“ chceme doplnit manuální kontroly u koncových zákazníků. Digitalizace a optimalizace procesů není jen zaměření se na kontrolu, ale může ovlivnit celkový proces ve firmě, s vedením analýz procesů s opatřeními směřujícími k štíhlé výrobě jako krokem prvním a následnou postupnou digitalizací procesu, včetně nasazení prvků umělé inteligence, jako krokem druhým.

TP: Jak řekl Henry Ford: Spojení je začátek, setkávání je pokrok a spolupráce je úspěch. Proto se spojujeme s partnery, tím posouváme věci rychle dál a dokážeme být pro naše zákazníky silným, stabilním a důvěryhodným společníkem

Článek v PDF si stáhnout zde: QPAG Rozhovor – Reportaze z prumyslu 2024


Rozhovor Reportáže z průmyslu: Vše v oblasti kontroly kvality vyřešíte na jednom místě

QPAG: Komplexní kontrola kvality s nejmodernějšími technologiemi

Skupinu QPAG ještě donedávna tvořily čtyři společnosti. První z nich je 100% REWORK s.r.o., jež s více než dvacetiletou praxí nabízí na českém a slovenském trhu kompletní služby v oblasti řízení kvality. V současné době společnost  disponuje sedmi plně vybavenými provozy a jedním kontrolním měrovým střediskem, které jsou plně vybaveny tradičními i moderními technologiemi na měření a kontrolu kvality.

Druhou ze společností skupiny je TM Technik s.r.o., jejíž součástí je i kalibrační laboratoř a měrové středisko. Cílem této společnosti je kalibrovat měřicí techniku a dodávat ji zákazníkům. Společnost se zabývá i dalšími specializovanými činnostmi, jako jsou školení, poradenství či  zakázkové měřicí služby, a to jak u zákazníků, tak ve vlastních prostorách. Další společností holdingu je personální agentura WORKSPOT s.r.o., která se specializuje na vyhledávání a doporučování kvalifikovaných zaměstnanců pro zákazníky i pro celou firmu QPAG.

Skupinu ještě nedávno uzavírala v pořadí čtvrtá společnost 100% REWORK Plus s.r.o., jež podporuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V uplynulých měsících však QPAG naplnila další ze svých dlouhodobých cílů. Původní rodina se totiž rozrostla, ať už vznikem nové firmy 100% REWORK Digital s.r.o., smluvně či kapitálovým vstupem, o další velmi významné partnery. Díky těmto partnerstvím dokáže QPAG komplexně nabízet nejmodernější služby v oblasti kontroly kvality na našem území, a to v celé její šíři od know-how přes tvorbu a správu norem, kvalifikované zkušenosti techniků, auditorů i školitelů, měření, výběr a prodej a implementaci příslušných technologií až po využití umělé inteligence a neuronových sítí ke kontrole kvality dílů.

QPAG se rozrůstá! Skupina rozšiřuje portfolio služeb a vítá nové partnery

První z oblastí, kterou skupina QPAG a její partneři nabízejí, je ucelený systém řešení pro kontrolu kvality za pomoci umělé inteligence včetně implementace. Mezi strategické partnery v této oblasti patří 24 Vision, jenž poskytuje nástroj využívající neuronové sítě a umělou inteligenci, která v principu myslí jako člověk, avšak pracuje s přesností stroje. Dalším partnerem je společnost INspectorAI services, která dodává systém vybavený kamerami a ve spolupráci s umělou inteligencí může též kontrolovat kvalitu dílů. V neposlední řadě doplňuje tyto spolupráce i další lídr v oblasti návrhu měřidel, měřicích zařízení, systémů a víceúčelových měřicích automatů, společnost MEA systems, která se mimo jiné zabývá rovněž návrhem a výrobou technologických zařízení a konstrukcí dle přání zákazníka.

Pro výrobní společnosti, které řeší kontrolu kvality v oblasti měření těsnosti, hluku a vibrací, skupina QPAG navázala partnerství s předními společnostmi Siemens, největší technologickou firmou v České republice, a JW Fröhlich, která vkládá své úsilí a vášně do vývoje uživatelsky orientovaných montážních a testovacích systémů pro elektrické pohony, baterie a palivové články včetně komponent, jako jsou invertory a elektronické kompresory. Služby obou společností mimo jiné doplňuje měřicí technika a také uživatelsky orientovaný testovací a analytický software, který je přizpůsoben strojům a zařízením.

Nedílnou součástí komplexních služeb v oblasti kontroly kvality je také reverzní inženýrství, které skupina QPAG nabízí ve spolupráci s již zmíněnou společností MEA systems a společností Smarttech3D založenou v roce 2000 skupinou lékařů a výzkumníků z Varšavské technické univerzity. Smarttech3D vyvíjí a kontinuálně zdokonaluje bezkontaktní měřicí metody založené na strukturovaném LED světle, zejména bílém LED. Tato technologie umožňuje získat realistický tvar s reprodukcí plných barev.

Od tradiční kontroly kvality k AI: QPAG posouvá hranice v oblasti testování

Každá z výrobních společností musí neustále zdokonalovat svůj výrobní proces tak, aby byla konkurenceschopnější, efektivnější a tím i ziskovější. Jednou z cest, jak toho docílit, je implementace systému pro přesné měření polohy a kalibraci, umožňující výrobcům v oblasti průmyslové automatizace a pohybových systémů dodávat vysoce přesné a spolehlivé produkty. Tyto činnosti ve spolupráci se skupinou QPAG nabízejí globální společnost Renishaw a britská společnost Aberlink.

Zdokonalování výroby však není pouze o výrobních procesech, ale také o normách, zákonech, směrnicích a dalších povinných nařízeních, které zajišťují převážně bezpečnost na pracovištích. Proto mezi další strategické partnery skupiny QPAG v oblasti certifikace, školení a auditů patří certifikační společnost TÜV-SÜD Czech, jejíž primární náplní činnosti je ověřování, testování a certifikace.

Na závěr je třeba zmínit i začínající spolupráci ve stále žádanější oblasti tzv. „technické čistoty“. Skupina QPAG disponuje vlastními prostory splňujícími požadavky norem pro čisté prostory a nyní své služby může rozšířit o vyhodnocování technické čistoty ve spolupráci se společností Zeiss, která se bude svými přesnými a specializovanými mikroskopy na vyhodnocování technické čistoty podílet.

Díky těmto a dalším partnerstvím je společnost QPAG schopná převzít zodpovědnost za kontrolu kvality ve výrobních společnostech a nabídnout komplexní řešení kontroly kvality, jež se opírá o letité zkušenosti v oboru, zkušené a proškolené zaměstnance a v neposlední řadě o moderní technologie.

Článek v PDF si stáhnout zde: QPAG Rozhovor – Reportaze z prumyslu 2023


Společnost QPAG uzavřela spolupráci se Siemens Industry Software pro zastoupení Simcenter SCADAS a Simcentrer Anovis.

Jsme nadšeni z naší nové spolupráce se společností Siemens Industry Software. Díky Simcenter SCADAS a Simcenter Anovis máme nyní možnost nabízet našim zákazníkům další technologii pro kontrolu kvality, která nám umožňuje dosáhnout vyšší úrovně efektivity a spolehlivosti při odhalování vad. Tato spolupráce posouvá naše služby a můžeme tak lépe vyhovět potřebám našich klientů.“ říká Alexandr Pacal, technický ředitel společnosti QPAG.

Simcenter SCADAS je hardware, který se vyznačuje flexibilitou, výkonem a přesností při provádění široké škály multifyzikálních měření. S jeho pomocí mohou zákazníci společnosti QPAG provádět kontroly kvality prostřednictvím zvuku a vibrací s maximální efektivitou a spolehlivostí.

 

Mezi klíčové výhody využívání Simcenter SCADAS patří:

 • Flexibilita a výkon hardwaru, který umožňuje provádění široké škály měření.
 • Možnost integrovat různé typy analogových a digitálních převodníků pro akustická, vibrační a odolnostní řešení.
 • Jednoduchá integrace hardwaru se softwarem Simcenter Testlab pro rychlé nastavení testů a přesné výsledky.
 • Možnost pořízení hardware jako službu (Hardware as a Service – HaaS), což umožňuje minimalizovat počáteční investice a optimalizovat náklady.

 

Simcenter Anovis (Acoustic Noise and Vibration Signal) nabízí kompletní softwarovou a hardwarovou platformu pro robustní a spolehlivé koncové testování v průběhu výroby. Systém Simcenter Anovis je kompletní řešení pro přesné a objektivní kontroly vyhovuje/nevyhovuje: od testování točivých strojů na konci výrobní linky až po nedestruktivní testování komponent a monitorování výrobních strojů s analýzou vibrací a zvuku.

Spolupráce se společností QPAG přináší pro Siemens Industry Software jedinečnou příležitost více rozšířit dosah našich inovativních technologií. Vidíme v této spolupráci skvělý potenciál pro poskytování špičkových řešení v oblasti kontroly kvality a průmyslového inženýrství. Jsme přesvědčeni, že spojením našich sil je začátkem hlubší spolupráce, a zákazníkům poskytneme ještě větší hodnotu.“ doplňuje Jiří Kabourek, partner management executive Siemens Industry Software.


O společnosti QPAG:

Skupina QPAG je přední poskytovatel technologických řešení v oblasti kontroly kvality. V průběhu posledních let se stala vyhledávaným dodavatelem i v oblasti automatizace a digitalizace procesů kvality. Je známá především profesionálním a inovativním přístupem k řešení potřeb zákazníků napříč různými odvětvími.

Kontakt pro média:

Ing. Martina Lazarová
PR a marketing manažer skupiny QPAG

 • T: +420 734 449 084
 • E: mlazarova@qpag.cz
 • W: www.qpag.cz

O společnosti Siemens Industry Software:

Siemens je globální technologická společnost, která je známá svými inovativními řešeními pro průmysl, energetiku a zdravotnictví. S více než 170 lety zkušeností je Siemens lídrem v oblasti digitální transformace a průmyslové automatizace.

Kontakt pro média:

Jan Przeczek
Partner Sales Executive Siemens Industry Software

 • T: +420 734 615 000
 • E: jan.przeczek@siemens.com
 • W: www.sw.siemens.com


QPAG Digital: Transformace jména odráží posun k digitalizaci a inovacím

Již od loňského roku působí QPAG Digital na trhu, a tato změna jména představuje první krok v naší plánované transformaci společnosti. Tomáš Pavlík, jednatel skupiny QPAG, zdůrazňuje, „Měníme náš vizuální styl, aby se více přiblížil identitě mateřské společnosti QPAG. Služby pro naše zákazníky však zůstávají nezměněné a jejich spokojenost zůstává naší nejvyšší prioritou.“

Změna na QPAG Digital přichází jako důležitý milník z hlediska aktuálních potřeb trhu, kde společnost vnímá rostoucí požadavky na zvýšení efektivity kontroly, integraci technologií a využívání kamerových systémů. Petr Koutný, ředitel společnosti QPAG Digital, doplňuje, „Slovo „Digital“ přesně vyjadřuje naše zaměření na moderní technologie a inovace. Jednoduché a jasné sdělení v obchodním jménu firmy je klíčem k úspěšné spolupráci.“

QPAG Digital se specializuje na automatizaci a digitalizaci kontroly kvality a výroby. S klienty procházíme jednotlivými fázemi výrobních a kontrolních procesů, abychom identifikovali potřebné změny v nasazení automatizace, digitalizace, zdokonalení procesů a finálových kontrol. Ve spojení s dalšími členy skupiny QPAG jsme vyhledávaným dodavatelem AI řešení a automatizace.

Pro další informace se obraťte na:

Ing. Martina Lazarová
PR a marketing manažer skupiny QPAG

 • Tel: +420 734 449 084
 • Email: mlazarova@qpag.cz