QPAG: Komplexní kontrola kvality s nejmodernějšími technologiemi

Skupinu QPAG ještě donedávna tvořily čtyři společnosti. První z nich je 100% REWORK s.r.o., jež s více než dvacetiletou praxí nabízí na českém a slovenském trhu kompletní služby v oblasti řízení kvality. V současné době společnost  disponuje sedmi plně vybavenými provozy a jedním kontrolním měrovým střediskem, které jsou plně vybaveny tradičními i moderními technologiemi na měření a kontrolu kvality.

Druhou ze společností skupiny je TM Technik s.r.o., jejíž součástí je i kalibrační laboratoř a měrové středisko. Cílem této společnosti je kalibrovat měřicí techniku a dodávat ji zákazníkům. Společnost se zabývá i dalšími specializovanými činnostmi, jako jsou školení, poradenství či  zakázkové měřicí služby, a to jak u zákazníků, tak ve vlastních prostorách. Další společností holdingu je personální agentura WORKSPOT s.r.o., která se specializuje na vyhledávání a doporučování kvalifikovaných zaměstnanců pro zákazníky i pro celou firmu QPAG.

Skupinu ještě nedávno uzavírala v pořadí čtvrtá společnost 100% REWORK Plus s.r.o., jež podporuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V uplynulých měsících však QPAG naplnila další ze svých dlouhodobých cílů. Původní rodina se totiž rozrostla, ať už vznikem nové firmy 100% REWORK Digital s.r.o., smluvně či kapitálovým vstupem, o další velmi významné partnery.

Díky těmto partnerstvím dokáže QPAG komplexně nabízet nejmodernější služby v oblasti kontroly kvality na našem území, a to v celé její šíři od know-how přes tvorbu a správu norem, kvalifikované zkušenosti techniků, auditorů i školitelů, měření, výběr a prodej a implementaci příslušných technologií až po využití umělé inteligence a neuronových sítí ke kontrole kvality dílů.

QPAG se rozrůstá! Skupina rozšiřuje portfolio služeb a vítá nové partnery

První z oblastí, kterou skupina QPAG a její partneři nabízejí, je ucelený systém řešení pro kontrolu kvality za pomoci umělé inteligence včetně implementace. Mezi strategické partnery v této oblasti patří 24 Vision, jenž poskytuje nástroj využívající neuronové sítě a umělou inteligenci, která v principu myslí jako člověk, avšak pracuje s přesností stroje. Dalším partnerem je společnost INspectorAI services, která dodává systém vybavený kamerami a ve spolupráci s umělou inteligencí může též kontrolovat kvalitu dílů. V neposlední řadě doplňuje tyto spolupráce i další lídr v oblasti návrhu měřidel, měřicích zařízení, systémů a víceúčelových měřicích automatů, společnost MEA systems, která se mimo jiné zabývá rovněž návrhem a výrobou technologických zařízení a konstrukcí dle přání zákazníka.

Pro výrobní společnosti, které řeší kontrolu kvality v oblasti měření těsnosti, hluku a vibrací, skupina QPAG navázala partnerství s předními společnostmi Siemens, největší technologickou firmou v České republice, a JW Fröhlich, která vkládá své úsilí a vášně do vývoje uživatelsky orientovaných montážních a testovacích systémů pro elektrické pohony, baterie a palivové články včetně komponent, jako jsou invertory a elektronické kompresory. Služby obou společností mimo jiné doplňuje měřicí technika a také uživatelsky orientovaný testovací a analytický software, který je přizpůsoben strojům a zařízením.

Nedílnou součástí komplexních služeb v oblasti kontroly kvality je také reverzní inženýrství, které skupina QPAG nabízí ve spolupráci s již zmíněnou společností MEA systems a společností Smarttech3D založenou v roce 2000 skupinou lékařů a výzkumníků z Varšavské technické univerzity. Smarttech3D vyvíjí a kontinuálně zdokonaluje bezkontaktní měřicí metody založené na strukturovaném LED světle, zejména bílém LED. Tato technologie umožňuje získat realistický tvar s reprodukcí plných barev.

Od tradiční kontroly kvality k AI: QPAG posouvá hranice v oblasti testování

Každá z výrobních společností musí neustále zdokonalovat svůj výrobní proces tak, aby byla konkurenceschopnější, efektivnější a tím i ziskovější. Jednou z cest, jak toho docílit, je implementace systému pro přesné měření polohy a kalibraci, umožňující výrobcům v oblasti průmyslové automatizace a pohybových systémů dodávat vysoce přesné a spolehlivé produkty. Tyto činnosti ve spolupráci se skupinou QPAG nabízejí globální společnost Renishaw a britská společnost Aberlink.

Zdokonalování výroby však není pouze o výrobních procesech, ale také o normách, zákonech, směrnicích a dalších povinných nařízeních, které zajišťují převážně bezpečnost na pracovištích. Proto mezi další strategické partnery skupiny QPAG v oblasti certifikace, školení a auditů patří certifikační společnost TÜV-SÜD Czech, jejíž primární náplní činnosti je ověřování, testování a certifikace.

Na závěr je třeba zmínit i začínající spolupráci ve stále žádanější oblasti tzv. „technické čistoty“. Skupina QPAG disponuje vlastními prostory splňujícími požadavky norem pro čisté prostory a nyní své služby může rozšířit o vyhodnocování technické čistoty ve spolupráci se společností Zeiss, která se bude svými přesnými a specializovanými mikroskopy na vyhodnocování technické čistoty podílet.

Díky těmto a dalším partnerstvím je společnost QPAG schopná převzít zodpovědnost za kontrolu kvality ve výrobních společnostech a nabídnout komplexní řešení kontroly kvality, jež se opírá o letité zkušenosti v oboru, zkušené a proškolené zaměstnance a v neposlední řadě o moderní technologie.

Článek v PDF si můžete stáhnout zde: QPAG Rozhovor – Reportaze z prumyslu 2023