Které společnosti tvoří skupinu QPAG a jakým činnostem se jednotlivé firmy sdružené v tomto holdingu věnují?

Skupinu QPAG tvoří společnosti 100% REWORK s.r.o., 100% REWORK Plus s.r.o., TM Technik s.r.o. a WORKSPOT s.r.o. Společným cílem těchto společností je být partnerem první volby v oblasti zajištění kvality produkce, jak ostatně zní naše heslo. Společnost 100% REWORK byla založena v roce 2001 a od svého založení to je stoprocentně česká společnost, která poskytuje služby v oblasti kontroly kvality. Kromě vizuální kontroly dílů na našich pracovištích nebo u zákazníků nabízí i odborné činnosti, jako jsou školení, audity a měřicí servis dle konkrétních požadavků klientů. Společnost disponuje šesti plně vybavenými provozy, rozmístěnými po celé ČR. Společnost TM Technik je obchodně-technická firma, která se zaměřuje na moderní měřicí přístroje a technologie ve strojírenství.

Součástí skupiny QPAG je také personální agentura Workspot, která realizuje obsazování pracovních míst do kmene klienta, od řádových pracovních pozic až po střední management, a to jak českými, tak zahraničními pracovníky. Součástí skupiny je také pracoviště chráněné dílny 100% Rework Plus, které  nabízí práci pro zaměstnance se zdravotním znevýhodněním.

Společnost TM Technik je již druhá firma ze skupiny QPAG, která slaví dvacáté narozeniny. Můžete čtenářům blíže popsat tuto společnost?

Společnost TM Technik působí na trhu od roku 2002 a prodává souřadnicové měřicí stroje, kamerové měřicí přístroje, měřicí ramena, bezkontaktní 3D přístroje a přístroje pro kontrolu těsnosti. Zajišťuje metodickou a technickou podporu dodávaných produktů, služby preventivní údržby, instalace a opravy měřicích strojů včetně dodávky originálních náhradních dílů, školení uživatelů měřidel, poradenství v oblasti kalibrací a metrologie či zakázkové měřicí služby, a to jak přímo u zákazníků, tak ve vlastních prostorách. Pro tyto účely slouží v Brně a nově i v Mladé Boleslavi měrové středisko, které je vybaveno špičkovými souřadnicovými měřicími stroji pro dotykové i bezkontaktní měření.

Společnost zajišťuje rozměrové měření dle výkresové dokumentace, porovnání dílů s 3D modelem, měření pro účely vzorkování, měření kontrolních přípravků včetně jejich následného seřízení a oprav i reverzní inženýrství pro účely oprav tvarových dílů a forem, od kterých chybí CAD data. V nabídce dále máme i ruční měřidla, jako jsou například posuvná měřítka, mikrometry, úchylkoměry a další. Firma má partnery ve Velké Británii, Německu, Itálii a Francii a zastupuje je v České republice i na Slovensku. Mezi dodavatele měřicí techniky patří například firmy Aberlink, Baty, Smarttech, Mahr, Mitutoyo a řada dalších. Díky akreditované kalibrační laboratoři společnosti můžeme novým i stávajícím zákazníkům poskytnout komplexní péči o jejich měřidla včetně poradenství ohledně pořízení měřicích zařízení a jejich ovládání.

V letošním roce společnost QPAG realizovala spoustu novinek. Můžete je čtenářům blíže popsat?

Většina novinek vychází z letošní pro firmu mimořádně důležité události, kterou bylo přestěhování celé skupiny QPAG do nových prostor v Brněnských Ivanovicích. Nový areál firmy má nyní velmi výhodnou polohu u sjezdu z dálnic D1 a D2. Tento zásadní krok nám vytvořil podmínky k tomu, abychom se začali zabývat novými výrobními projekty, jako jsou montáže a produkce jednoúčelových strojů. S tím souvisí i další nové aktivity například v oblasti konstrukce. Pokud se jedná o montáž, zvažujeme například kompletaci určitých elektrotechnických celků.

Obecně můžu říct, že by se v prvním kroku mělo jednat o převzetí sestavování komponent nebo menších zařízení od našich dosavadních zákazníků, což by jim umožnilo uvolnit si své výrobní kapacity. Chtěli bychom v tomto směru využít našich tradičních zkušeností z oboru automotive, ale nově i z letectví a lodního průmyslu, kde se nabízejí různé možnosti v oblasti drobných výrobních operací. Významně tomu jde naproti i naše již zmíněné strategické umístění mezi dopravními tepnami na Prahu i Bratislavu.

Další novinkou, kterou rovněž přineslo přestěhování, je rozšíření naší kalibrační laboratoře, ve které provádíme akreditované služby v oborech délka, tlak, průtok, moment síly a rovinný úhel. Kapacitu laboratoře jsme zvýšili o sto procent, což nám umožní zavést další akreditované služby.

Jaké hlavní benefity plynou z této změny, tedy z přemístění firmy do Brněnských Ivanovic?

Pro mě jako majitele firmy bylo důležité, aby její působiště nebyla jen kancelář ve stylu bílé zdi a černého koberce, ale aby to bylo místo pro zaměstnance přívětivé. To nám naše nové sídlo umožnilo. Benefit ze změny plyne rovněž pro naše zákazníky, kterým nabízíme lepší dopravní dostupnost v rámci kamionové přepravy v celém středoevropském regionu. Dalším přínosem je téměř zdvojnásobení prostorů laboratoří, kontrolního měrového střediska a dalších pracovišť. Získali jsme tím prostory pro zahájení nového výrobního programu i odpovídající skladové kapacity. Větší prostory nám dále umožňují vykonávat naše činnosti precizněji a efektivněji než kdy dříve a v neposlední řadě se všem společnostem ve skupině otevírají možnosti pro další rozvoj a růst.

Všechny firmy skupiny jsou nyní pod jednou střechou, což významně usnadní komunikaci mezi našimi zaměstnanci. Součástí změn, které dále naše činnost podpoří, je i zavádění digitalizace, například formou názorných zobrazení na tabletech nebo monitorech a podobně. Postupně se chystáme nadále minimalizovat papírovou administrativu spojenou s našimi aktivitami a přecházet více do on-line prostředí. Díky zlepšení pracovního prostředí pro naše kolegy očekáváme zvýšení efektivity, přesnosti a všeobecně lepší pracovní výkony.

Připravujete i další novinky, jako je 100% REWORK Digital. Můžete o tomto projektu našim čtenářům prozradit alespoň pár slov?

Tento projekt se týká oblasti automatizace, robotizace a digitalizace. V rámci celé skupiny QPAG bychom chtěli naše kontrolní operace zjednodušit a případně i zefektivnit pomocí automatizace, kromě jiného by se mělo jednat i o integraci měřicích zařízení do složitějších výrobních linek. Informovat o tomto záměru detailněji bych ale zatím považoval za předčasné.

Za posledních pár měsíců jste udělali kus práce a posunuli jste se kupředu. Jak v této souvislosti hodnotíte aktuální vývoj a situaci na trhu?

Snažíme se hledat nové příležitosti, jak uplatnit naše dvacetileté zkušenosti, znalosti a dovednosti. Usilujeme být našim zákazníkům nablízku a nabízet jim naši odbornou pomoc. Jedním z cílů naší společnosti je u zákazníka vytvářet takové prostředí, při kterém se může plně věnovat své produktivní činnosti, která jej živí. My měříme, kontrolujeme a případně opravujeme díly.

Situace na trhu se však v posledních letech změnila. Míra nejistoty se značně zvýšila, a proto na významu nabyla rychlost rozhodování, flexibilita a někdy i odvaha přistoupit na větší míru rizika. Trh nám také nabízí nové možnosti, již jsem se zmínil o leteckém a lodním průmyslu. Zákazníci rovněž přicházejí s novými požadavky, které nás inspirují k dalšímu rozšíření našich služeb.

Článek v PDF si můžete stáhnout zde: QPAG Rozhovor – Reportaze z prumyslu 2022